Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Drijflaagverwijdering, ontwerp en monitoring

Bij het ontwerp van de drijflaagverwijderingstechniek wordt gebruik gemaakt van de beschikbare locatiespecifieke gegevens. Aanvullend zijn gegevens van belang voor de installatie/situering van het verwijderingssysteem en is er techniekgerelateerde informatie van belang. Deze gegevens zijn aangegeven in onderstaande tabel 1.

Tabel 1 Checklist benodigde gegevens voor ontwerp

Item

Kenmerk

Installatie

• Bereikbaarheid

• Werkruimte

• Plaatsingsmogelijkheden systeemonderdelen (container, pomp, zuivering, etc)

• Aanwezigheid en locatie beschikbare voorzieningen (stroom, water, perslucht, stoom)

Uitvoeringsvormen

Ontgraven

• Aan uitdamping gerelateerde risico’s

• Zettingsgevoeligheid

 

Skimmen

• Toestroomsnelheid product

• Aan uitdamping gerelateerde risico’s

 

Bodemluchtextractie

• Invloedsstraal extractiefilter

 

Persluchtinjectie & Bodemluchtextractie

• Aan uitdamping gerelateerde risico’s

• Invloedsstraal injectiefilter

• Invloedsstraal extractiefilter

 

Meerfase-extractie

• Invloedsstraal extractiefilter

• Toestroomsnelheid product

 

Chemische oxidatie

• Aan uitdamping gerelateerde risico’s

• Matrixbehoefte

• Buffercapaciteit (in geval van Fenton’s reagens)

 

Stoomgestimuleerde extractie

• Aan uitdamping gerelateerde risico’s

• Invloedsstraal injectiefilter

• Invloedsstraal extractiefilter

• Soortelijke warmte(capaciteit) bodem

 

Wisselspanning

• Aan uitdamping gerelateerde risico’s

• Invloedsstraal elektrodes

• Soortelijke geleidbaarheid bodem

• Soortelijke warmte(capaciteit) bodem