Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

C Grondverzet

Dit deel beschrijft uitgebreid de grote range aan beschikbare graaf- en transporttechnieken voor het ontgraven van grond, waarbij aandacht wordt besteed aan de zorg voor de stabiliteit van het talud en de putbodem.