Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bijlagen grondverzet

Via deze ingang zijn de 3 processchema's ontsloten die zijn opgenomen in Bodemsaneringstechnieken, deel C [Grondverzet] samen met de verwijzing naar [indelen in partijen]:

[Schema I - Algemene aspecten grondverzet]

[Schema II - Ontgravingen onder en naast bebouwing en andere constructies]

[Schema III - Funderingsonderzoek]