Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondverzet, Geohydrologische/geotechnische parameters

Per maatgevend bodemprofiel worden in het geotechnisch en geohydrologisch onderzoek, voor zover relevant, de representatieve waarden van de volgende parameters bepaald:

 • maaiveldniveau en dikten grondlagen;
 • grondwaterstanden en stijghoogten; gemiddelde, hoogste en laagste waarden;
 • bovenbelastingen;
 • geotechnische parameters (volgens NEN 6740):
  • ץ= volumieke gewicht van grond [kN/m3]
  • ץsat= volumieke gewicht van verzadigde grond [kN/m3]
  • ш = watergehalte [-]
  • N = organische stofgehalte [-]
  • Ǿ = effectieve hoek van inwendige wrijving [°]
  • c' = effectieve cohesie [kPa]
  • Fundr = ongedraineerde schuifsterkte [kPa]
  • ψ = dilatantie hoek [°]
  • G = glijdingsmodulus [kPa]
  • ں = dwarscontractiecoëfficiënt (Poisson) [-]
  • Cc = primaire-samendrukkingsindex (Angelsaksisch) [-]
  • Cа = secundaire-samendrukkingsindex (Angelsaksisch) [-]
  • ℮o = aanvangsporiëngetal (Angelsaksisch) [-]
  • Cp = primaire-samendrukkingscoëfficiënt (Koppejan) [-]
  • Cs = secundaire-samendrukkingscoëfficiënt (Koppejan) [-]
  • C = samendrukkingscoëfficiënt [-]
  • Cv = consolidatiecoëfficiënt [m2/s]
 • geohydrologische parameters:
  • k =doorlatendheidscoëfficiënt [m/s] D
  • D =dikte watervoerende laag [m]
  • kD =doorlaatvermogen of transmissiviteit [m2/dag]
  • c =hydraulische weerstand [dagen]
  • λ =spreidingslengte   kDc [m]
  • H =stijghoogte [m]
  • n =poriëngehalte [-]