Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Bemalingstechnieken: Bemaling verticale filters

Deze bemalingsmethode vindt plaats door middel van pompen op verticale putfilters geplaatst rondom de ontgraving. Hiermee kan zowel de stijghoogte van het freatisch water als van spanningswater worden verlaagd. De techniek wordt gebruikt voor het verlagen van de stijghoogte van het grondwater ten behoeve van ontgravingen in den droge en om opbarsten van ontgravingsputten te voorkomen.
Vaak is een combinatie mogelijk met de bemaling ten behoeve van het saneren van het verontreinigde grondwater.
Een bemalingssysteem met verticale filters is makkelijk uitbreidbaar zowel in horizontale als verticale zin. Het wordt uitgevoerd door hierin gespecialiseerde bedrijven. Er zijn drie uitvoeringsvormen:

Zwaartekrachtbemaling
Volledig open putten bestaande uit een verticale filterbuis ø 50 mm tot ø 150 mm, meestal voorzien van een omstorting met filtergrind, waarin een haalbuis is aangebracht, die via een centrale zuigleiding is gekoppeld aan een plunjerpomp. De maximaal te bereiken verlaging is 3 m tot 5 m bij een capaciteit van 1 tot 10 m3/uur per put.

Vacuümbemaling
De putfilters ø 35 mm en ø 50 mm zijn afgesloten van de buitenlucht en meestal niet voorzien van een omstorting. De stijgbuis op het circa 2 m lange onder water aangebrachte filterdeel is via een zuigleiding aangesloten op een vacuümpomp (zie figuur C2.3). Maximaal te bereiken verlaging is 3 m tot 5 m bij een capaciteit van 1 tot 10 m3/uur per put. Over het algemeen zal de capaciteit beperkt blijven tot 1 – 3 m3/uur behalve in zeer goed doorlatende zandgronden.

Diepbronnen met onderwaterpomp
Putfilters met een doorgaans grotere diameter en lengte worden voorzien van een onderwaterpomp, die is aangesloten op een centrale persleiding. De te bereiken verlaging is in principe niet beperkt. De capaciteit varieert van 50 tot meer dan 200 m3/uur per put.

De putfilters worden aangebracht in geboorde gaten (zwaartekrachtbemaling en diepbronnen) of direct in de grond gespoten (vacuümbemaling).