Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Bemalingstechnieken: Open bemaling

Open bemalingen worden toegepast voor het drooghouden van de ontgravingsput in slecht doorlatende grond. Hierbij wordt het overtollige water, bestaande uit neerslag, horizontaal toestromend water bij open ontgraving en lekwater door schermen en afsluitende grondlagen, afgevoerd.
Het water wordt ter plaatse van het diepste punt van de put met behulp van een pomp verwijderd. Ter bevordering van de toestroming naar het diepste punt kan de putbodem worden voorzien van een horizontaal drainagesysteem.