Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Compartimentering ontgraving

Compartimentering is het gefaseerd in kleine(re) delen uitvoeren van de ontgraving.
Door compartimentering van de ontgraving wordt het te bemalen oppervlak beperkt en daarmee kunnen ook de benodigde bemalingscapaciteit en de invloed op de omgeving worden beperkt. Het laatste kan een belangrijk argument zijn. Echter, in de meeste gevallen zal bij compartimentering de uitvoeringduur toenemen en daarmee ook de benodigde bemalingsduur. Dit kan het gunstige effect (deels) teniet doen. Door verlenging van de uitvoeringsduur zal compartimentering in het algemeen kostenverhogend werken.

Hoewel het effect op de bemalingscapaciteit per geval moet worden vastgesteld, kan eventueel als eerste en ruwe benadering gebruik worden gemaakt van de vuistregel:

n = het aantal compartimenten van gelijke oppervlak, waarin het ontgravingsoppervlak is verdeeld.
Q(n) = bemalingscapaciteit bij n compartimenten [m3/d]
Q(n=1) = bemalingscapaciteit zonder compartimentering [m3/d]

Zowel ontgravingen onder vrij talud als ontgravingen binnen grondkerende constructies kunnen gecompartimenteerd uitgevoerd worden. De instantie die het Saneringsonderzoek uitvoert geeft in het Saneringsplan aan hoe de compartimentering moet verlopen.