Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Controle ontwerpmethode verticaal evenwicht ontgravingsbodem

De stabiliteit van de putbodem wordt gecontroleerd op grond van een beschouwing van het verticale evenwicht. Maatregelen zijn nodig indien het gewicht van het pakket afsluitende grondlagen onder het ontgravingsniveau (met het daarboven eventueel aanwezige water) kleiner is dan de waterdruk die aan onderzijde tegen het afsluitende pakket werkt. Meestal wordt hierbij een veiligheidsfactor gehanteerd van 1,1.

Er wordt in principe geen rekening gehouden met de ‘inwendige wrijvingssterkte’ van het afsluitende pakket. Wel wordt in het geval van smalle sleufvormige ontgravingen rekening gehouden met het gewicht van de grond ter weerszijden van de sleuf gelegen boven het ontgravingsniveau. Hierbij is van belang de verhouding tussen de sleufbreedte en de dikte van het pakket afsluitende lagen onder het ontgravingsniveau.