Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Doelstelling ontgraven

De doelstelling van ontgraven in het kader van een sanering is het verwijderen van verontreinigde grond binnen het vastgestelde ontgravingsprofiel (voor aanvullende informatie zoek ook op doelstelling ontgraven/grondverzet). Bij de beschrijving van deze techniek ‘Open ontgraven’ ligt de nadruk op de techniekbeschrijvingen voor bemaling en de conventionele methoden voor het verwijderen van grond (het eigenlijke ontgraven). Ook wordt aandacht besteed aan de zorg voor de stabiliteit van het talud en de putbodem. Voor aanvullende informatie over andere aspecten van ontgravingstechnieken zoek ook op ‘Ontgraven met een grond- en waterkerende constructie’, ‘Ontgraven onder en naast bebouwing’. In deze laatste techniekbeschrijvingen wordt ook ingegaan op daarbij eventueel noodzakelijke modificaties voor bemaling en verwijderingstechnieken.