Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Kosten bemaling

Kosten open bemaling

 • Open bemaling van 100 m2 zonder drainage in de bouwput (excl. afvoerkosten): € 75,- tot € 200,-

Kosten bemaling op horizontale filters

 • Horizontale bemaling: € 5,- - € 10,-/m drain
 • Pomp exclusief afvoer van het water:
  • installeren: € 500,-
  • demonteren: € 500,-
  • huur: € 50,- per week
  • koop € 2000,- /stuk

Kosten bemaling op verticale filters

 • Zwaartekracht- en vacuümbemaling: € 75,- tot € 200,-/m filter
 • Pomp of diepwelpomp exclusief afvoer van het water:
  • installeren: € 500,- /stuk
  • demonteren: € 500,-/stuk
  • huur: € 50,- tot € 100,- per week
  • koop: € 3000,- tot € 6000,- /stuk

De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de stijghoogteverlaging, de uitgestrektheid van de bemaling, de toegankelijkheid van het terrein, de lozingsmogelijkheden en persafstanden e.d.

Kosten vergunningen

 • Provinciale heffing voor het onttrekken van grondwater € 0,01 tot € 0,45/m3
 • Provinciale leges in verband met onttrekkingsvergunning zijn zeer variabel
 • Lozingsheffing bij lozing op riolering bedragen circa € 0,20.

Kosten retourbemaling
De kosten van retourbemaling bedragen vaak 2 à 3 * de kosten bij onttrekking. Hogere verhoudingsgetallen komen echter ook voor.

Kosten metingen in verband met de bemaling
De kosten van de metingen bestaan voor een groot gedeelte uit advieskosten en worden bepaald door het aantal meetpunten/bemonsteringen, de meetfrequentie en het soort metingen dat moet worden verricht.