Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Milieubelasting bemalingen

Algemeen
Bij bemalingen wordt vaak een aanzienlijke hoeveelheid grondwater onttrokken, die vervolgens moet worden geloosd. Tevens kunnen bemalingen leiden tot grondwaterstands- en stijghoogteverlagingen in de omgeving, die schadelijke gevolgen kunnen hebben. Soms zijn maatregelen nodig om deze schadelijke gevolgen te voorkomen of te beperken.
In dit kader worden de volgende aspecten beschreven:

  • vergunningen;
  • zettingen;
  • schade aan landbouwgewassen, beplantingen en vegetatie.

Consequenties, gevolgen en maatregelen ten aanzien van bemalingen moeten reeds worden onderkend in de fase Saneringsonderzoek. Voor aanvullende informatie zoek ook op retourbemaling.