Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Ontgravingsmaterieel

De aannemer bepaalt in het algemeen met welke middelen de ontgraving plaats vindt. Hierbij kan in hoofdlijnen het volgende materieel worden toegepast:

Shovel (wiellader, laadschop)
Een machine op luchtbanden, voorzien van een brede bak aan een hefinrichting. De bak wordt volgeschept door bediening van de hefinrichting in combinatie met een rijbeweging van de gehele machine.

 • Geschikt voor gelijkmatige en ondiepe ontgraving van grote oppervlakten op een redelijk draagkrachtige bodem waarbij partijscheiding van ondergeschikt belang is.

Hydraulische graafmachine
Een machine op luchtbanden of rupsen, voorzien van een bak aan een hydraulisch beweegbare arm (giek). De giek (en de bak) is voorzien van een aantal hydraulische bedienbare scharnierpunten. De bak wordt volgeschept door de graafbeweging van de giek en scharniering van de bak.

 • geschikt voor diepere ontgravingen (ontgravingsput);
 • ontgraving geschiedt veelal vanaf de bovenzijde aan de rand van de ontgravingsput;
 • geschikt voor nauwkeurige ontgraving;
 • in veel gevallen goed inzetbaar;
 • door de starre verbinding van de bak aan de giek kan nauwkeurig worden ontgraven tussen obstakels.

De hydraulische graafmachine is er in een aantal speciale uitvoeringen:

 • minigraver, geschikt om onderin de ontgravingsput te plaatsen bijv. voor ontgraving tussen funderingspalen;
 • met telescopische giek, geschikt om horizontaal onder vloeren grond te ontgraven;
 • met verlengde giek, bedoeld om het bereik te vergroten (ten koste van het hefvermogen).

Draadkraan (dragline)
Een machine, meestal op rupsen, voorzien van een starre giek, die bestaat uit een vakwerkconstructie. De bak is bevestigd aan een (verticale) hijskabel voor de verticale beweging en aan een (horizontale) trekkabel. De bak wordt volgeschept door bediening van de trekkabel.

 • een draadkraan wordt toegepast vanwege het grote bereik, zowel in verticale als in horizontale richting;
 • is minder geschikt voor zeer nauwkeurige ontgraving vanwege de beperkte controle over de bak (geen starre verbinding tussen giek en bak).

De hydraulische graafmachine en de draadkraan kunnen ook worden uitgerust met een zogenoemde knijperbak. Bij toepassing van een knijperbak hoeft geen gravende (scheppende) beweging te worden gemaakt. De bak kan rechtstandig (zonder horizontale beweging) worden volgeschept. In diepere putten met een klein oppervlak alsmede bij ontgraving tussen veel obstakels wordt de knijperbak toegepast.
Voor een overzicht van toepasbaarheid van dit materieel in diverse situaties zoek op toepassingsgebied verwijderen grond.