Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Tussendepot

Het tussendepot dient geïsoleerd van de omgeving aangelegd te worden. Om verontreiniging van de omgeving te voorkomen zijn voorzieningen nodig, zoals:

  • onderafdichting;
  • opvang van uittredend water;
  • zuivering van uittredend water.

De voorzieningen hebben een tijdelijk karakter. Als het tussendepot als een opslaginrichting geldt is een vergunning nodig.
Beperking van de opslaghoogte van de grond kan nodig zijn om stabiliteitsverlies van de ondergrond langs de rand van het depot te voorkomen. Dit kan worden vastgesteld aan de hand van de resultaten van het geotechnisch onderzoek.