Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Vuistregels toepassingsgebied verwijderen grond

Vuistregels toepassingsgebied ontgraven in den droge
Sanering van de bodem door ontgraving van grond in den droge vindt plaats indien het grondwater zich onder het ontgravingsniveau bevindt of tot onder dit niveau kan worden gebracht.
De techniek is toepasbaar in alle grondlagen, mits de mogelijkheid bestaat goede begrenzingen aan te brengen onder talud of met behulp van grond/grondwaterkerende constructies. De aanwezigheid van obstakels bemoeilijkt de ontgraving.

Vuistregels toepassingsgebied ontgraven in den natte
Sanering van een landbodem door ontgraving van grond in den natte vindt plaats indien het grondwater niet tot onder het ontgravingsniveau kan worden verlaagd.