Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Zettingen

De instantie die het Saneringsonderzoek uitvoert voorspelt de zettingen en zettingsgevolgen, die kunnen optreden ten gevolge van bemalingen.

Samendrukkingen van grondlagen zijn het gevolg van de evenredig met de stijghoogteverlaging toenemende korrelspanning in de grond. Met name slappe klei- en veenlagen zijn samendrukkingsgevoelig. De te verwachten samendrukkingen van de verschillende grondlagen in de tijd ten gevolge van stijghoogteverlagingen kan worden berekend volgens de Angelsaksische methode of met de formule van Koppejan. Het zettingsverloop van het maaiveld volgt uit sommatie van de samendrukking in de verschillende grondlagen. Hiertoe dient per samendrukkingsgevoelige grondlaag de in de tijd optredende ‘doorwerking’ van een in een goeddoorlatende laag aangebrachte stijghoogteverlaging te worden berekend.

Berekening toelaatbare zetting
De samendrukking bestaat uit een primair deel en een secundair deel. Het primaire samendrukkingsverloop wordt bepaald door de consolidatie, waarbij het poriënwater geleidelijk aan uitstroomt totdat de spanningen in het poriënwater zich hebben aangepast aan de nieuwe grondwaterstanden/stijghoogten. De secundaire samendrukking hangt samen met het kruipgedrag van de grond en gaat theoretisch oneindig lang door. Praktisch wordt de duur van het secundaire samendrukkingsproces aangenomen op 104 dagen. De relevante ontwerpparameters per uitvoeringsfase zijn geometrie, grondwaterstanden en stijghoogtes (gemiddelde, hoogste en laagste), grondwaterstands- en stijghoogteverlagingen.

De kans op zettingsschade aan constructies volgt uit een beschouwing van het interactiegedrag van de grondconstructie, de verwachte samendrukkingen van de grondlagen en het incasseringsvermogen van de constructie (zie literatuurverwijzing 1, 2, 3, 4, 10, 11).