Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Zeven verwijderde grond

De aanwezigheid van puin werkt storend bij het reinigingsproces. Bij het aanbieden van verontreinigde grond bij een verwerkingsbedrijf, met name bij reiniging, worden er eisen gesteld aan het puingehalte. Het puin kan van de grond gescheiden worden met een zeving. Om financiële redenen is het raadzaam de te reinigen grond op voorhand van puin te ontdoen. Het reinigingstarief wordt per ton geheven, beperking van het tonnage door middel van afzeving van de puinfractie biedt dus een kostenvoordeel.

De fractie > 32 mm dient te worden afgezeefd. Zeving kan plaatsvinden op de saneringslocatie met behulp van een mobiele installatie. Een aantal typen zeefinstallaties kan worden ingezet: trommelzeef, horzeef, sterzeef, bandzeef.
Indien de grond zeer veel grof puin bevat, dient dit op een andere wijze gescheiden te worden. Genoemde zeefinstallaties zijn hiervoor ongeschikt. Puinbrokken worden verwijderd met een hydraulische graafmachine, uitgerust met een puingreep of een trommelzeef. De puinbrokken worden met toegepaste scheidingsmiddelen uit de ontgraven grond verwijderd.

Voor het resterend puingehalte (met diameter < 32 mm) wordt een toeslag op het reinigingstarief betaald per procent aanwezig puin.