Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ontgraven onder/naast bebouwing, Kosten nieuwe fundering

De kosten van een nieuwe paalfundering bedragen, afhankelijk van het gekozen paaltype en de complexiteit van de uitvoering, in de orde van grootte van € 1500,– à € 2500,– per m fundering.