Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ontgraven onder/naast bebouwing, Vuistregels verwijdering grond met boortechnieken

Verticaal ontgraven door middel van verbuisd boren is een tijdrovende methode die eigenlijk pas interessant wordt indien behalve ontgraving in den droge ook ontgraving in den natte slecht uitvoerbaar of niet mogelijk is. Voor verwijderen van verontreinigingskernen (hot spots) met een relatief klein oppervlak en grote diepte is de methode wel geschikt.
Horizontaal ontgraven door middel van (verbuisd) boren wordt toegepast onder constructies.
De methode is in elke grondsoort toepasbaar. Obstakels in de grond die bij de ontgraving moeten worden verwijderd moeten een orde kleiner zijn dan de diameter van de boorbuis.