Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Transport en overslag, Kosten railtransport

Kosten ACT-systeem
Uitgaande van een standaardcapciteit van een ACT-Systeem zijn de kosten per ton globaal als volgt:

  • Voortransport 0 – 10 km € 1,– à € 2,–
  • ACTS transport 200 – 250 km € 10,– à € 12,–
  • Natransport 0 – 10 km € 1,– à € 2,– (exclusief laden uit depot en lossen op eindbestemming)

Kosten railtransport in bulk
Bij een spoorvracht over ca. 200 à 250 km incl. ledige terugloop zijn de kosten (afhankelijk van het aantal wagons) € 7,50 à € 12,50/ton (exclusief laden uit depot, lossen op eindbestemming en voor-/natransport).

Bij overschrijding van de tevoren bepaalde laad- en lostijd geldt een vergoeding van € 75,– per wagon per werkdag.