Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Transport en overslag, Kosten transport over water

OOC
De prijs wordt gebaseerd op de bevrachtingsvoorwaarden voor de binnenscheepvaart ‘1991’, waarin onder andere ook bepaald is hoeveel laad- en losdagen bepaalde schepen hebben binnen het afgesproken tarief.

NPRC
De NPRC is een overkoepelende organisatie van beurtschippers welke in opdracht transport in bulk uitvoert. De leden opereren via de beurs. In afwijking van het gebruikelijk bevrachten van het systeem via evenredige vrachtverdeling kan, gezien de specialiteit van het transport, in dit geval in daghuur door de NPRC bevracht worden. Dit vindt plaats op basis van een overeen te komen vrachtprijs per ton te vervoeren lading. Hierbij zijn schip en bemanning 7 dagen per week, 16 uur per dag (06.00-22.00 uur) beschikbaar.
De onderstaande prijs wordt gebaseerd op het in daghuur laten varen van een schip, waarbij een vast bedrag per ton laadvermogen per dag wordt betaald. Variabele kosten komen hier nog bij.

De kosten voor deze transportmethode is globaal € 0,03 per ton per km, afhankelijk van de vaarcapaciteit. De uiteindelijke hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de laad/lossnelheid, vaartijden, efficiënt gebruik van het schip en bewerkelijkheid van de lading.

Ook in de tarieven van het NPRC is het benodigde voor- en na transport niet inbegrepen. Deze kosten bedragen globaal € 0,04 per ton per km.

De kosten voor schoonmaken van het schip zijn afhankelijk van het tonnage van het schip en liggen tussen de € 0,10/ton en € 0,35/ton.