Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Herstellen bodemprofiel, Herstel geohydrologische situatie

Ten behoeve van het herstellen van de geohydrologische situatie kunnen eerder ontgraven slechtdoorlatende grondlagen moeten worden vervangen door een laag bestaande uit zand-bentoniet of door een kunststof folie. Herstel van de geohydrologische situatie is met name van belang in het geval dat in de oorspronkelijke situatie sprake is van twee of meer gescheiden waterregimes.
De waterwerende eigenschap van bentoniet wordt veroorzaakt door het grote zwellingsvermogen. Een goede bentoniet kan tot 10 à 15 maal het eigen volume aan water opnemen.
De doorlatendheid van een zand-bentonietmengsel neemt exponentieel af met de toename in bentonietgehalte. Bij een zorgvuldige uitvoering zijn doorlatendheden te realiseren tot 10 -11m/s.