Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Herstellen bodemprofiel, Isolatie belendende grond

Bestaat de mogelijkheid dat de schone aanvulgrond verontreinigd wordt door belendende verontreinigde grond of door indringing van verontreinigd grondwater, dan zijn op de begrenzing van de schone grond isolerende maatregelen gewenst.
Deze maatregelen kunnen bestaan uit grond-/grondwaterkerende schermen (horizontaal en/of verticaal) en het aanbrengen van slechtdoorlatende grondlagen.
Aan de zijde van de schone aanvulgrond kan naast een grondwaterkerende constructie een drainage worden aangebracht, die door de constructie lekkend verontreinigd water afvangt.