Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Herstellen bodemprofiel, Kosten

Navolgende kosten gelden voor aanvullen van een ontgraven put in den droge.
Kosten voor aanvullen in den natte dienen van geval tot geval te worden bekeken.

Kosten aanvullen met schone en gereinigde grond:(zie literatuurverwijzing 1)

 • Tijdelijk ontgraven schone grond terugzetten € 1,– à € 3,–/m3
 • Zand of grond, leveren en verwerken in aanvulling € 7,50 à € 12,50/m3
 • Toeslag bij aanbrengen met handkracht € 15,– à € 25,–/m3
 • Toeslag bij hoeveelheden kleiner dan 1000 m3 5 % à 10%
 • Toeslag bij hoeveelheden kleiner dan 100 m3 10 % à 25%
 • Toeslag bij hoeveelheden kleiner dan 10 m3 50 % à 100%
 • Toeslag i.g.v. kleine ruimten, onder gebouwen e.d. 25 % à 100%

Bij gebruik van gereinigde grond wordt in ieder geval bespaard op de afzetkosten van de ontgraven te reinigen grond. Deze kosten moeten worden betaald aan het reinigingsbedrijf en vervallen indien gereinigde grond wordt teruggenomen.
Afzetkosten:

 • Achtergrondwaarde€ 7,50/ton
 • N2 (= niet vormgegeven bouwstoffen) € 10,-/ton

Bij terugname van Achtergrondwaarde-grond in plaats van N2 moet het verschil (€ 5,–/ton) worden bijbetaald. De kosten zijn ook afhankelijk van de technische specificaties van de grond (zie literatuurverwijzing 2).
Kosten bij terugname gereinigde grond:

 • laden en transport:
  (afstand reiniger – locatie 40 à 120 km) € 4,– à ƒ 10,–/ton
  als retourvracht € 2,50 à € 5,–/ton
 • verwerken € 2,50 à 5,-/ton

Kosten andere materialen bij aanvullen:

 • Teelaarde, leveren en verwerken € 5,– à € 15,–/m3
 • Flugzand, leveren en verwerken € 12,50 à € 19,–/ton
 • PS-hardschuim, leveren en verwerken € 40,– à € 65,–/m3
 • Schuimbeton, leveren en verwerken € 30,– à € 80,–/m3
 • Geëxpandeerde kleikorrels, leveren en verwerken € 35,– à € 50,–/m3
 • Zand-bentonietmengsel, leveren en verwerken € 40,– à € 80,–/m3

Kosten verdichting bij aanvullen:

 • Laagsgewijs verdichten € 0,25 à € 1,50/m3
 • Toeslag bij verdichten met handkracht € 1,– à € 5,–/m3