Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Herstellen bodemprofiel, Milieubelasting

De overlast voor de omgeving bij het aanvullen van een ontgraven put kan bestaan uit aanvoer van materieel en aanvulmateriaal, verstuiving van aanvulmateriaal en uit trillingen tengevolge van het verdichten.