Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Herstellen bodemprofiel, Trends en ontwikkelingen

Aanvullen van ontgravingen komt veel voor bij allerlei civieltechnische werken en bij bodemsaneringen.
Gereinigde grond wordt hiervoor in toenemende mate toegepast.