Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Herstellen bodemprofiel, Uitvoeringsvormen

Grondaanvullingen worden met grijpers en grondverzetmachines uitgevoerd. Voor de verdichting van zand kan gebruik gemaakt worden van trilplaten, trilwalsen of zwaar materieel. Voor wat betreft de kwaliteit van het zand, de wijze van aanbrengen en de eisen met betrekking tot verdichting wordt verwezen naar de Standaard RAW Bepalingen.
Verbetering van de dichtheid van onderwater aangebracht zand kan met behulp van trilnaalden worden verkregen.