Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

D Verwerken van grond

Dit deel gaat uitgebreid in op de verschillende procesmatige verwerkingstechnieken die in Nederland worden toegepast:

  • thermische reiniging;
  • natte reiniging;
  • biologische reiniging;
  • immobilisatie.