Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

D1 Algemene aspecten verwerken van grond

Dit onderdeel gaat uitgebreid in op de algemene aspecten die voor alle reinigingstechnieken gelden, zoals:

 • indelen in partijen;
 • bindingsvormen van verontreinigende stoffen;
 • logistiek;
 • toepassingsvoorwaarden;
 • milieubelasting;
 • toepassingsgebied;
 • hergebruiksmogelijkheden en kwaliteitsborging;
 • ecologisch herstel;
 • flexibiliteit van de technieken;
 • mislukkingen;
 • kosten;
 • trends en ontwikkelingen;