Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Thermische reiniging grond, literatuur

8 LITERATUUR

 1. Anderson, W.C.(ed), (1993) Innovative site remediation technology vol. 6, Thermal desorption. American Academy of Environmental EngineersTheorie, procesbeschrijvingen, bespreking van praktische Amerikaanse installaties.
 2. 2. Dahl O.D., Hinsenveld, M., James, S.C., Lewis, N., Olffenbuttel, R.F., Sanning D.E., Schmidt, J.W., Staps, S (1993). Demonstration of Remedial Action Technologies for Contaminated Land and Groundwater.Volume I en II. NATO-CCMS, EPA/600/R-93/012a.Een groot aantal case studies van zowel in-situ als ex-situ technieken.
 3. Everwijn T.S., Hoffman, F.R. & Ramhit, H. (1992). Thermische grondreinigingstechnieken. In: 'Bodemreinigingstechnieken', hoofdstuk 3. Boom Meppel/Amsterdam. Na een beschrijving van het principe van thermische reiniging wordt op vele aspecten ingegaan: voor- en nabehandeling, rookgasreiniging, onderscheid directe en indirecte verhitting, technische gegevens, veiligheid, toepassingsgebied, kosten en complicaties van gechloreerde koolwaterstoffen. Bevat processchema's en tekeningen.
 4. Louw, R. (1995). De basisprincipes en -processen van thermische reiniging. In: 'Bodemsanering - principes, processen en technieken', Postacademisch Onderwijs Natuurwetenschappen, cursus Oktober. Goed overzichtsartikel.
 5. Bolier, D. (1992). Gloeiende gronden vol met olie en PAK's; thermische proef op gechloreerde koolwaterstoffen. Land + Water 3, 71-73. Verwachtingen voor behandeling van gechloreerde koolwaterstoffen.
 6. Bucalá, V., Saito, H., Howard, J.B. & Peters, W.A. (1994). Thermal treatment of fuel oil-contaminated soils under rapid heating conditions. Environ. Sci. Technol. 28, 1801-1807. Laboratoriumstudie naar de effecten van opwarmingssnelheid, eindtemperatuur, opwarmingstijd en verontreinigingsniveau op de verwijderingssnelheid bij thermisch reiniging van met brandstof-olie verontreinigde grond. Geeft ook chemische analyses van de producten.
 7. Eddings, E.G., Lighty, J.S. & Kozinski, J.A. (1994). Determination of metal behavior during the incineration of a contaminated montmorillonite clay. Environ. Sci. Technol. 28, 1791-1800. Studie naar het gedrag van zware metalen (lood, cadmium en chroom) bij thermische reiniging. Er wordt ingegaan op zowel de verwijdering van de zware metalen, als de structuur van de niet-verwijderde zware metalen en de kleideeltjes.
 8. Freeman, H.M. & Harris, E.F. (1995). Mobile/transportable incineration treatment. In: 'Hazardous Waste Remediation - Innovative treatment technologies', hoofdstuk 17, 171-177. Lancaster, Technomics, USA. ISBN 1-56676-301-0. In dit hoofdstuk worden mobiele thermische eenheden behandeld die werken bij temperaturen van >1000 °F (geen plasmatechnieken). Ingegaan wordt op algemene aspecten zoals technologiebeschrijving, toepassingsmogelijkheden en onmogelijkheden, praktijkinstallaties en kosten.
 9. Freeman, H.M. & Harris, E.F. (1995). Thermal desorption treatment. In: 'Hazardous Waste Remediation - Innovative treatment technologies', hoofdstuk 19, 185-192. Lancaster, Technomics, USA. ISBN 1-56676-301-0. Algemene aspecten en full-scale ervaringen. Knelpunten.
 10. Keyes B.R. & Silcox, G.D. (1994). Fundamental study of the thermal desorption of toluene from montmorillonite clay particles. Environ. Sci. Technol. 28, 840-849. Geeft de theorie van het thermische desorptieproces. Bevat experimentele gegevens m.b.t. tot tolueen en dodecane, uitgewerkt in een mathematisch model.
 11. Koene, J.I.A. (1993). Vluchtige verontreiniging vacuüm verdampen; TNO onderzoekt nieuwe milieutechniek. Land + Water 12, 57. Korte beschrijving van techniek, reiniging, kosten.
 12. Koene, J.I.A. (1994). Vacuümverdamping pakt problematische afvalstoffen aan. Land + Water 4, 38-40. Mogelijkheden voor diverse verontreinigingsgroepen worden kort aangegeven.
 13. Lester, R.W., Cundy, V.A., Sterling, A.M., Montestruc, A.N., Jakway, A.L., Leger, C.B., Pershing, D.W., Lighty, J.A., Silcox, G.D. & Owens, W.D. (1991). Rotary kiln incineration. Comparison and scaling of field-scale and pilot-scale contaminant evolution rates from sorbent beds. Environ. Sci. Technol. 25, 1142-1152. Beschrijft experimenten met een pilotplant installatie en een full-scale installatie bij de thermische behandeling van met koolwaterstoffen verontreinigde klei.
  Geeft een modelmatige uitwerking van de experimentele gegevens en gaat uitgebreid in op opschalingaspecten en -regels.
 14. Lighty, J.S., Silcox, G.D., Pershing, D.W., Cundy, V.A. & Linz, D.G. (1990). Fundamentals for the thermal remediation of contaminated soils. Particle and bed desorption models. Environ. Sci. Technol. 24, 750-757. Reactorkundige studie over het thermische grondreinigingsproces. Geeft een mathematisch model voor de fysische transportverschijnselen en de betrokken desorptieprocessen. Bevat uitgebreide experimentele gegevens (klei/p-xyleen) ter validatie van het model.
 15. Nuy, E.G.J. (1994). Thermische reiniging pesticide en dioxinen uit grond; verwijdering gehalogeneerde koolwaterstoffen mogelijk. Land + Water 4, 34-36. Beschrijving full-scale proef.
 16. Waaij, A.C. de (1991). Thermische reiniging van baggerspecie. POSW fase I deel 24. Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems.
 17. Heynen J.J.M. (IWACO), Comans R.N.J. (ECN), Honders A. (SCG), Onderzoek naar uitloging van grond, Nieuwsbulletin 24 SCG (februari 1996). Beknopte tussenstand.
 18. Zevenbergen C. (IWACO), Honders A. (SCG), Nieuwe perspectieven voor thermische grondreinigingstechnieken, Nieuwsbulletin 20 SCG (april 1995).
 19. Zevenbergen, C., Honders, A. , Orbons, A.J. , Viaene, W., Swennen, R., Comans, R.N.J., Hasselt, H.J. van (1997) Immobilisation of heavy metals in contaminated soils by thermal treatment at intermediate temperatures, in: Waste materials in Construction:Putting Theory into Practice, 661-672. Elsevier Science B.V., 1997.