Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Natte reiniging grond, literatuur

8 LITERATUUR

 1. 1. Andres, U. & O'Reilly, W. (1994). Selectivity in the magnetic separation of minerals. Powder Technology 79, 147-158. Theoretische achtergrond van de verschillende soorten magnetisme (para, dia of ferro) en hoe deze van elkaar zijn te scheiden.
 2. Burt, R.O. & Mills, C. (1984). Gravity Concentration Technology. First Edition, Elsevier Amsterdam. Technische beschrijving en toepassingsmogelijkheden van de diverse natte reinigingstechnieken.
 3. Misra, M. & Mehta, R. (1995). Remediating heavy metals, radionuclides, and organic pollutants from soils. JOM, September 1995, 45-53. Werkingsprincipe van een aantal apparaten t.w. windzifter, hoge gradiënt magneetscheider, flotatie en lucht-geïnjecteerde hydrocycloon.
 4. Ringeling, R.H.P., Laar, R.J.P. van de, Rem, P.C. (1996). Appendix B. In: 'Soil remediation in the port of Rotterdam'. Theoretische achtergrond van een aantal apparaten die in de bodemreiniging worden gebruikt, o.a. zeven, hydrocycloon, opstroomkolom, flotatie, spiralen, hoge gradiënt magneetscheider, lamellenindikker en een filterpers.
 5. Ringeling, R.H.P., Laar, R.J.P. van de, Rem, P.C. (1996). Costs. In: 'Soil remediation in the port of Rotterdam', hoofdstuk 4, 24-30. In dit hoofdstuk staan de berekeningen voor de verschillende procesconfiguraties. Hierin worden voor verschillende apparaten de kostprijzen vermeld en omgerekend naar de benodigde doorzet.
 6. Rulkens, W.H. & Bruning, H. (1995). Clean-up possibilities of contaminated soil by extraction and wet classification: effect of particle size, pollutant properties and physical state of the pollutants. In: Contaminated Soil 95, 761-773. Verschijningsvormen van verontreinigingen en scheidingsmogelijkheden. Beschreven worden: hydrocyclonage, opstroomkolom en flotatie.
 7. Wills, B.A. Bsc, PhD, Ceng, MIMM (1992). Mineral Processing Technology. Fifth Edition, Pergamon press Oxford. Technische beschrijving en toepassingsmogelijkheden van de diverse natte reinigingstechnieken.
 8. Zanden, H. van der (1993). Bewerkingschema voor bouwsloopresten. In opdracht van V.R.O.M. Techniek- en apparaatbeschrijvingen en toepassingsmogelijkheden van o.a. de spiraalscheider, pulseren (jig), cycloonscheider, decanter en de gehinderde bezinking.
 9. Avens, L.R., Worl, L.A., Padillo, D.D., Aguero, K.J. de. (1993). Magnetic separation for soil decontamination. In: Contaminated Soil 93, 787-789. Bevat een lijst met susceptibiliteiten van een aantal verontreinigingen die in bodems voorkomen. Tevens een beschrijving van de hoge gradiënt magneetscheider.
 10. Bolier, D. (1994). RWS voerde flotatieproef uit in Tolkamer; baggerspecie reinigen met scheiding en flotatie. Land + Water 2, 36-38. Beschrijving van de experimenten met de methode Mosmans.
 11. Bohle, B. (1993). Einsatz und Anwendungen von Sortierspiralen im Europäischen Umweltschutz. Aufbereitungs-technik 11, 597-590. Technische beschrijving van het gebruik van kolenspiralen in de bodemreiniging.
 12. Bovendeur, J. & Mozley, R. (1993). Characterisation and treatment of polluted material - an environmental application of mineral processing technology. In: 'Bodemsanering - principes, processen en technieken', Postacademisch Onderwijs Natuurwetenschappen, cursus Oktober. Principe van hydrocyclonage en fingerprinting. Veel plaatjes en schema's (van slechte kwaliteit).
 13. Brouwers, H.J.H. (1994). Tweetrapsstoomstrippen succesvol toegepast; innovatief reinigen van met HCH en kwik verontreinigde grond. Land + Water 7, 17 en 19. Resultaten van een laboratoriumproef.
 14. BSN bodem sanering Nederland BV. Informatie brochure BSN. Beschrijving van de apparatuur die gebruikt wordt bij BSN. Gaat vooral over de zwaardwasser en de hoge druk grondwasinstallatie. Bevat tevens een flowsheet van de gehele installatie die bij BSN aanwezig is.
 15. Chung, G. (1995). Silica reduction utilizing high gradient magnetic separators. Presented at the 68th annual meeting Minnesota, section SME Duluth, Januari 25, 1995. Technische beschrijving van een hoge gradiënt magneetscheider.
 16. Dijck, F.W.H.M. van (1991). De extractie van met zware metalen verontreinigde waterbodems. POSW fase I, deel 15. Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems. Beschrijving van het PBI-systeem, extractie van metalen met EDTA.
 17. Dijck, F.W.H.M. van (1990). Hoog rendement met langere extractie en beluchting; verwijdering van zware metalen uit waterbodem met complexvormer. Land + Water 10, 116-117. Resultaten van een onderzoek naar de technische haalbaarheid van de techniek.
 18. Feenstra, L., Joziasse, J. & Pruijn, M. (1996). Simpele methode voorspelt mogelijkheid van deeltjesscheiding; TDG-proef standaardiseert karakterisatie bodem. Land + Water 3, 48-49 en 51. Beschrijving van de TDG-proef (T-200 Deeltjesscheiding Geschiktheidsproef).
 19. Freeman, H.M. & Harris, E.F. (1995). Soil washing treatment. In: 'Hazardous Waste Remediation - Innovative treatment technologies', hoofdstuk 10, 103-112. Lancaster, Technomics, USA. ISBN 1-56676-301-0. Beknopte technologiebeschrijving. Vrij uitgebreid wordt ingegaan op de uitvoering met veel praktijkvoorbeelden en -resultaten.
 20. Freeman, H.M. & Harris, E.F. (1995). Solvent extraction. In: 'Hazardous Waste Remediation - Innovative treatment technologies', hoofdstuk 16, 157-167. Lancaster, Technomics, USA. ISBN 1-56676-301-0. Techniekbeschrijving met veel processchema's en een aantal praktijkvoorbeelden.
 21. Gastel, J. van & Tuijn, J. van (1990). Verwerking vervuilde specie door fractiescheiding; tien operationele slibscheidingsinstallaties. Land + Water 5, 101-103. Vergelijking in tabelvorm.
 22. Groot, H.N. de, Kroezen, M.F.J. & Honders, A. (1995). Schone grond door extractief proces; HCH en kwik verwijderd uit grond van het depot Beckum. Land + Water 12, 23-25.
  Resultaten van een pilot-proef.
 23. Heimhard, H.-J. (1988). High-Pressure Soil Washing, Process for cleaning polluted soil in Berlin. In: Contaminated Soil 88, 871-882. Technische en economische gegevens van een hoge druk grondwasinstallatie.
 24. Heuvel, M.P.A. van de & Vreeken, C. (1991). Ontwateringstechnieken van baggerspecie: milieuaspecten. POSW fase I, deel 22. Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems. Beschrijving van diverse ontwateringstechnieken: consolidatie, elektro-osmotisch, drogen aan de lucht, filterpersen, centrifugeren.
 25. Hirsch, W. (1992). Flip-flow screens of the third generation. Aufbereitungs-technik 12, 686-690. Principe en toepassing van flip-flow zeven.
 26. Ho, S.V., Sheridan, P.W., Athmer, C.J., Heitkamp, M.A., Brackin, J.M., Weber, D. & Brodsky, P.H. (1995). Integrated in situ soil remediation technology: the Lasagna process. Environ. Sci. Tech. 29, 10, 2528-2534. Beschrijving van een gelaagde procesopzet. Ook in slecht-doorlatende grond toepasbaar.
 27. Holland-batt, A.B. (1989). Spiral separation: theory and simulation. Trans. Inst. Of Mining and Metallurgy 98, C46-C60. Theorie en validatie van spiraalscheiding.
 28. Lageman, R. (1995). Electro-reclamatie. Capita selecta Milieutechnologie 'Praktijk van de bodemsanering', LUW vakgroep Milieutechnologie. Overzicht van het principe en resultaten van veldexperimenten.
 29. Langen, M., Hoberg, H. & Hamacher, B. (1994). Möglichkeiten zur Abtrennung von Schwermetallkontaminationen aus Böden. Aufbereitungs-technik 1, 1-11.Techniekbeschrijving van spiralen en flotatie t.b.v het afscheiden van zware metalen.
 30. Li, Z., Yu, J.-W. & Neretnieks, I. (1996). A new approach to electrokinetic remediation of soils polluted by heavy metals. Journal of Contaminant Hydrology 22, 241-253.Beschrijving van principe en laboratoriumexperimenten.
 31. Luborsky, F.E. (1975). High field-high gradient magnetic separation: a review. Inst. Elec. Electr. Eng. Trans. Magn. 10, 1696-1700. Een aantal toepassingen van een HGMS. Tevens een wiskundige beschrijving van een HGMS met een kostenplaatje.
 32. Neeße, Th. & Grohs, H. (1991). Washing and classifying of contaminated soil. Aufbereitungs-technik 2, 72-77. Techniek- en apparaatbeschrijvingen van cycloon, opstroomkolom en ontwateringszeef. Bevat flowsheets van was- en classificeerstappen.
 33. Noordkamp, E.R., Grotenhuis, J.T.C., Rulkens, W.H. & Joziasse, J. (1994). Grondreiniging door middel van solvent extractie; een attractief alternatief? NPT Procestechnologie november, 11-18. Basisprincipe, voor- en nadelen. Mooie schematische voorstellingen van een aantal extractie- en scheidingsreactoren. Overzicht uitvoeringsprocessen (lab, pilot, full-scale).
 34. Olijve, M. (1992). Canadezen importeren Weertse bodemreinigingstechniek; proef met Nederlands procédé verloopt succesvol. Land + Water 10, 62-63 en 65. Reinigingsresultaten van een proef met een hoge-drukstraalbuis op Canadese grond.
 35. Raay, J. van & Kruit, J. (1997). Cursus slibverwerking. Stichting Post Academisch Onderwijs. Beschikbare technieken, werkingsprincipes, configuraties, ed. van o.a. slibcentrifuge, gravitatie-indikking en flotatie-indikking.
 36. Rienks, J. (1995). Natte oxydatie van baggerspecie; op weg naar toepassing op industriële schaal? Land + Water 7/8, 46-47 en 49.
  Resultaten van de VerTech full-scale installatie.
 37. Rijt, C. van (1995). Scheiden van verontreinigd sediment. POSW fase II, deel 8. Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems. Samenvatting van onderzoeken naar fractiescheiding voor baggerspecie, en karakteriseringsonderzoek.
 38. Ringeling, R.H.P. (1996). Extractieve grondreiniginginstallatie van HWZ Milieu onder de loep, Deel 1, TU Delft. Beschrijving Installatie HWZ Milieu Amsterdam.
 39. Robinson, G.Y. Jr. & Marston, P.G. (1975). Application of high grade magnetic separation to clay beneficiation. Australian Mining, november 1975, 14-18. Technische beschrijving van een Sala hoge gradiënt magneetscheider.
 40. Rulkens, W.H. & Bruning, H. (1995). Clean-up possibilities of contaminated soil by extraction and wet classification: effect of particle size, pollutant properties and physical state of the pollutants. In: Brink, W.J. van den, Bosman, R. & Arendt, F. (eds.), 'Contaminated soil'95', 761-773. Kluwer Academic Publishers, the Netherlands. Theoretische achtergrond van extractie/natte classificatie proces.
 41. Rulkens, W.H. (1992). Bodemreiniging via extractie en klassificatie; de begrenzingen. Proces Technologie september, 43-55. Zeer gedetailleerde beschrijving van het proces en de achterliggende mechanismen (formules). Duidelijk wordt gemaakt waar verbeteringen noodzakelijk en mogelijk zijn.
 42. Sauer, H.-P. (1994). Auswahlkriterien von Siebmaschinen in der Aufbereitungtechnik. Aufbereitungs-technik 7, 367-372. Selectiecriteria voor zeefkeuze en kostenaspecten.
 43. Weiss, N.L. (1985). SME Mineral Processing Handbook, Volume 1. First Edition, Society of Mining Engineers New York. Technische beschrijving en toepassingsmogelijkheden van de diverse natte reinigingstechnieken.
 44. Wevers, H.H.A.G. & Lindenberg, J. (1996). Flotatie ook toepassen voor fijne fractie; voor PAK heel geschikt, voor zware metalen minder. Land + Water 3, 56-57. Procesbeschrijving en principe van flotatie.
 45. Beschrijving installatie Heijmans Milieutechniek.
 46. Beschrijving installatie Mosmans.
 47. MER-rapportages: BSN - Weert; Heidemij - Moerdijk; Theo Pouw BV - Utrecht; Jaartsveld Groen en Milieu - Steenbergen. Biologische extractie
 48. Doddema, H.J. & Assink, J.W. (1994). Remediation of contaminated soils and waste materials - bioleaching and biosorption of metals. TNO final report STEP contract CT 90-0073. Achtergrondinformatie, processchema's, kosten, etc. Vrij compleet stuk.
 49. Rulkens, W.H., Tichy, R. & Grotenhuis, J.T.C. (1995). Sites polluted with heavy metals: current techniques for clean-up and desirable future developments. In: Wilken, E-D., Förstner, U. & Knöchel, A. (eds.) 'heavy metals in the environment', 10-19. Proceedings of the international conference. O.a. aandacht voor bioleaching, maar ook voor de overige technieken. Bevat processchema's.