Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Natte reiniging grond, principe van de techniek

1 PRINCIPE VAN DE TECHNIEK(Zie literatuurverwijzing 2, 7, 8, 40)

Natte of extractieve grondreiniging is een fysisch-chemisch proces waarbij verontreinigingen uit de grond worden verwijderd met behulp van een wasvloeistof.
De volgende wasvloeistoffen worden gebruikt:
- water, waaraan al dan niet hulpstoffen zijn toegevoegd;
- een organisch oplosmiddel.

Het proces verwijdert verontreinigende stoffen op twee manieren:
- door ze te concentreren in een kleiner volume van de grond door middel van deeltjesscheiding. Deeltjesscheidingsmethoden zijn in het algemeen gebaseerd op scheiding op deeltjesgrootte en/of dichtheid. Daarnaast kunnen scheidingen op basis van bijvoorbeeld magnetische eigenschappen of oppervlakte-eigenschappen uitgevoerd worden.

Het concept van het verminderen van grondverontreiniging door middel van deeltjesscheiding is gebaseerd op het feit dat de meeste (organische én anorganische) verontreinigende stoffen de neiging hebben zich (chemisch en/of fysisch) te binden aan het oppervlak van deeltjes, met name de fijne (silt- en klei-)deeltjes. De silt- en kleideeltjes zijn weer aan de grovere delen gehecht (fysisch) door verdichting en cohesie;
- door het oplossen of suspenderen in de wasvloeistof. De verontreinigende stof gaat hierbij over van de vaste fase naar de vloeibare fase. Om deze faseovergang te beïnvloeden worden hulpstoffen, zoals zepen e.d. gebruikt. Dit type techniek wordt 'extractief' genoemd.

De meeste natte grondreinigingstechnieken combineren deze beide principes.

Fysisch-chemische processen zijn geschikt voor het verwijderen van organische én anorganische verontreinigende stoffen uit grond. Daarom zijn deze processen bij uitstek geschikt voor het reinigen van gronden die een cocktail aan verontreinigende stoffen bevatten.
De technieken die worden gebruikt zijn voor een groot deel afkomstig uit de mijnbouw, en aangepast aan de specifieke eisen die grondreiniging aan het rendement van een techniek stelt.

Wasprocessen die de fijne (kleine) kleideeltjes scheiden van de grovere zanddeeltjes, concentreren de verontreinigende stoffen in een kleiner volume. Deze reststroom kan dan verder worden behandeld of worden gestort.