Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

E Verwerken van bij bodemsanering vrijkomend water

Uitgebreide beschrijving van technieken die worden toegepast bij het zuiveren van vrijkomend verontreinigd grondwater.