Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondwaterzuivering, luchtstrippen, kosten

Ter indicatie zijn voor twee alternatieven met luchtstrippen kosten gecalculeerd. De variatie zit hierbij in de nabehandeling van de lucht: met actieve kool en met een biofilter. Behandeling met een biofilter wordt alleen toegepast bij aromaten en vluchtige minerale olie.

Het systeem bestaat uit een opvoerpomp voor de luchtstripper, luchtstripper (striptoren) met luchtblower, luchtbehandeling met actieve kool of met een biofilter en luchtverwarming in het geval van luchtbehandeling met kool.

Voor rendement van de techniek is gerekend met 99, 99,5 en 99,999 procent verwijdering bij inzet van respectievelijk 1, 2 en 3 striptorens in serie. Dit geldt voor zowel aromaten, gechloreerde koolwaterstoffen als voor vluchtige minerale olie. Hierdoor ontstaat de range in de gepresenteerde kosten.

Overige uitgangspunten:

  • belading actieve kool luchtfase is 10 procent voor alle componenten;
  • het koolverbruik is gebaseerd op een exponentiële afname van het influentgehalte (zoals hierboven is omschreven);
  • lucht/water-verhouding is 80 Nm3/m3;
  • oppervlaktebelasting biobed = 100 Nm3/m2/uur met een bedhoogte van 1 m;
  • kosten compost is € 113,-/m3 (prijspeil 1995).
  • belasting biobed: aromaten = 20 g C /m3/uur (1 g aromaten komt overeen met circa 0.9 g C); vluchtige minerale olie = 2 g C /m3/uur

Bij de kostenberekening is rekening gehouden met de noodzaak tot uitbreiding van het biofilter op grond van de grote vracht bij hogere influentconcentraties.

Zuiveringskosten van behandeling via strippen met afgasbehandeling, aromaten, vluchtige minerale olie en gechloreerde koolwaterstoffen (prijspeil 2006)

Range verontreiniging

Vluchtige minerale olie

1 - 50 mg/l

Aromaten

100 - 10.000 µg/l

Chloorkoolwaterstoffen

100 - 10.000 µg/l

Kosten bemaling [€/ m3]

Kosten sanering

Kosten beheersing

0,45 -1,59

0,23 - 0,91

1,13 - 2,27

0,45 - 1,13

0,23 - 0,69

1,13 - 2,27

0,45 - 0,91

0,23 - 0,69

1,13 - 1,82

Kosten bemaling [€/kg]

Kosten sanering

Kosten beheersing

454 - 45

908 - 91

1.361 - 91

4.540 - 91

9.076 - 454

9.076 - 227

4.540 - 91

9.076 - 454

9.076 - 227

Bovenstaande kosten zijn modelmatig bepaald en geven een indicatie van kosten voor de gegeven uitgangssituaties. Lozingsnormen, marktomstandigheden, de zuiveringsperiode en debieten hebben een grote invloed op de kostprijs.