Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondwaterzuivering, sedimentatie, kosten

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de kosten voor de gravitatieve sedimentatie. De kosten voor slibverwijdering zijn hierin niet meegenomen. Voor de uitgangspunten voor de kostenberekening zoek op Kosten van zuivering.

Kosten van gravitatieve bezinking (prijspeil 2006)

Debiet

[m3/uur]

Vaste kosten

[€/m3/uur]

Hulpstoffen

[€/m3]

Arbeidsloon

[€/m3]

Totale kosten

[€/m3]

10 - 100

0,05 - 0,45

0,02 - 0,11

0,02 - 0,07

0,09 - 0,64