Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondwaterzuivering, overzicht technieken

Operationalisering van het begrip BUT/BBT voor grondwaterzuivering is door het grote aantal beïnvloedende parameters en de definities van deze begrippen niet eenvoudig. In principe geldt dat per situatie de afweging gemaakt dient te worden welke techniek de Best Uitvoerbare Techniek (BUT), dan wel Best Bestaande Techniek (BBT) is.

Met de BUT worden de beste zuiveringsrendementen behaald en wordt in brede zin het beste milieubelang gediend. De BBT is het meest kosteneffektief, maar zal een minder rendement hebben dan de BUT en kan ook op onderdelen leiden tot een (tijdelijke) milieubelasting. Het is maatwerk per projekt om hierin de meest geschikte oplossing te kiezen.

Voor de meeste verontreinigingen zijn praktijkgevallen bekend waarbij gezuiverd is tot op het niveau van streef- of grenswaarden, zoals gedefinieerd in de vierde nota waterhuishouding. Voor cyanide en de meeste zware metalen is dit echter in de praktijk nog niet aangetoond. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de beste resultaten die met waterzuiveringstechnieken in de praktijk van de bodemsanering zijn gehaald.

Best behaalde resultaten van technieken voor grondwaterreiniging voor de meest voorkomende verontreinigingen bij bodemsanering

Verontreiniging

beste techniek

best behaalde resultaat in de praktijk1

 

 

effluent [µg/l]

rendement [%]

Aromaten

biologische zuivering

strippen

zandfiltratie + actieve koolfiltratie

2

2

2

> 99,9

> 99,5

> 99,9

Minerale olie

biologische zuivering

zandfiltratie + actieve koolfiltratie

50

< 150

90

90

VOCl

strippen

5

> 99,9

PAK

zandfiltratie + actieve koolfiltratie

0,1

> 99,5

Cyanide

chemische oxidatie

precipitatie/coagulatie/ flocculatie + zandfiltratie

25

100

> 99,5

99,5

Metalen

precipitatie/coagulatie/ flocculatie + zandfiltratie

200

97

Bestrijdingsmiddelen

zandfiltratie + actieve koolfiltratie

< 1

> 99,9

In onderstaande tabel wordt voor de beschreven technieken het toepassingsgebied samenvattend weergeven.

Overzichtschema van zuiveringsrendement van technieken voor veel voorkomende verontreinigingen

Techniek

metalen

cyanide

(vrij)

complexe

cyanide

minerale

olie

BTEX

fenolen

naftaleen

overige

PAK (EPA)

vluchtige

ckw’ s

niet-vluchtige

ckw’ s

Actieve kool adsorptie

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

Bioreactor

-

+

0

0

+

+

+

-

-

-

Chemische oxydatie

-

+

0

0

+

+

+

+

+

+

Precipitatie / Coagulatie / Flocculatie

+

0

0

0

-

-

-

0

-

0

Ionwisseling

+

+

+

-

-

-

-

+

0

?

Strippen

-

0

-

0

+

0/-

+

-

+

-

Olie-afscheiding

-

-

-

+

0/-

-

-

0

-

-

Omgekeerde osmose

+

+

+

+

0

-

0/+

+

0/+

+

Zandfiltratie

0

-

0

+

-

-

-

0

0

0