Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondwaterzuivering, precipitatie, coagulatie/flocculatie, kosten

In het navolgende wordt met een rekenvoorbeeld een indicatie gegeven van de kosten bij zuivering met precipitatie, coagulatie/ flocculatie

Bij de berekeningen is van het volgende uitgegaan:

Systeembeschrijving:

 • opvoerpomp;
 • beluchte influentbuffer;
 • neutralisatietank met OH- of -S2- dosering, met roerwerk en pH-regeling;
 • flocculatietank met Fe- en PE-dosering, bestaande uit drie compartimenten met roerwerken.;
 • lamellenafscheider met slibpomp;
 • eventuele zandfiltratiestap inclusief opvoerpomp en terugspoelvoorzieningen;
 • slibindikker.

Overige uitgangspunten:

 • Fe-dosering voor coagulatie en flocculatie: 25 mg/l;
 • kosten chemicaliën (prijsniveau 2006):
 • € 0,23/kg Fe op basis van ijzerchloride;
 • € 0,96/kg OH- op basis van natronloog;
 • € 1,63/kg S2- op basis van natriumsulfide.
 • zowel bij de hydroxideprecipitatie als bij de sulfideprecipitatie is uitgegaan van de optimale pH voor een specifiek metaal;
 • bij de pH-aanpassingen is rekening gehouden met een bufferend vermogen van het grondwater (10 meq HCO3-/l);
 • dosering sulfide tot 2 maal de stoichiometrische hoeveelheid;
 • bij de afvoer van slib is rekening gehouden met het feit dat bij een bepaald influentgehalte het slib als chemisch afval moet worden beschouwd. Dit is per metaal verschillend.

Overzicht techniek per metaal bij twee effluenteisen1

metaal

Streefwaarde grondwa ter

CUWVO-richtlijn

Cd

Hg

Cu

Ni

Pb

Zn

Cr

As

S2--prec. + ZF + ionw2

S2--prec. + ZF + ionw2

S2--prec. + ZF

OH--prec. + ZF

S2--prec. + ZF

S2--prec. + ZF

OH--prec. + ZF

(coprec + Fe) + ZF

S2--prec. + ZF

S2--prec. + ZF

OH--prec.

OH--prec.

S2--prec.

OH--prec.

OH--coprec.

(coprec. + Fe)

De kosten van precipitatie, coagulatie en flocculatie zijn hieronder indicatief weergegeven (prijsniveau 2006):

Bemaling

OH--precipitatie

S2--precipitatie

± € 2,27 per m3 gezuiverd

± € 2,27 per m3 gezuiverd

Sanering

OH--precipitatie

S2--precipitatie

€ 0,45 tot € 1,36 / m3 gezuiverd

€ 0,45 tot € 1,36 / m3 gezuiverd

Beheersing

OH--precipitatie

S2--precipitatie

€ 2,72 tot € 3,18 / m3 gezuiverd

€ 2,72 tot € 3,18 / m3 gezuiverd

Wanneer aanvullend gebruik wordt gemaakt van een zandfilter worden de kosten € 0,23 tot € 0,91 per m3 gezuiverd hoger. Aanvullend gebruik van een ionwisselaar verhoogt de kosten met ongeveer € 0,91 tot € 2,27 per m3 gezuiverd. Bovenstaande kosten zijn modelmatig bepaald en geven een indicatie van de kosten voor de gekozen uitgangssituaties. Lozingsnormen, de zuiveringsperiode en debieten hebben een grote invloed op de kostprijs.

Vanaf circa 100 mg/l stijgen de kosten exponentieel vanwege het grote aandeel van de afvalkosten.