Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondwaterzuivering, ionenwisseling, kosten

In het navolgende wordt aan de hand van een rekenvoorbeeld een globale indicatie gegeven van de kosten van zuivering met een ionenwisselaar. Het systeem bestaat uit een opvoerpomp met twee ionenwisselaars van 2 m3 in serie. Daarnaast zijn voorzieningen voor opslag van spoelwater en chemicaliën en voor regeneratie aanwezig. De capaciteit van het hars bedraagt circa 0,5 mol zware metalen per liter hars.

De kosten voor zuivering met een ionenwisselaar bedragen (prijspeil 2006):

  • Kosten bij bemaling € 1,82 tot € 3,18 per m3 gezuiverd grondwater;
  • Kosten bij sanering € 0,91 tot € 1,36 per m3 gezuiverd grondwater;
  • Kosten bij beheersing € 1,82 tot € 3,18 per m3 gezuiverd grondwater;

De kosten gelden voor influentconcentraties van 1 tot 50 mg/l en gelden voor de algemene uitgangssituatie. Nevenverontreinigingen, de zuiveringsperiode en het debiet hebben grote invloed op de kosten.