Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondwaterzuivering, omgekeerde osmose, kosten

De kosten van verhogen van de concentratie met behulp van omgekeerde osmose kunnen worden gecompenseerd door besparing op de uiteindelijke zuivering van het retentaat ten opzichte van zuivering van het oorspronkelijke volume.

Voor installaties met een capaciteit boven 1,0 m3/h variëren de totale investeringskosten van € 454,= tot € 2.270,= per m2 geïnstalleerd membraanoppervlak. Voor kleinere installaties is dit enige orden hoger. Bijvoorbeeld een installatie met een capaciteit van 0,1 m3/uur kost € 22.700,= tot € 90.800,= afhankelijk van de uitvoeringsvorm, het membraantype en de mate van automatisering. Alle genoemde kosten zijn prijspeil 2006.

Een globale opbouw van exploitatiekosten ziet er als volgt uit:

  • Kapitaalkosten 25 - 60%
  • Energiekosten 10 - 35%
  • Membraanvervangingskosten 10 - 30%
  • Arbeidskosten 5 - 15%
  • Onderhoudskosten 3 - 5%
  • Chemicaliën (reiniging + toevoeging) 5 - 20%

De totale kosten van zuivering van grondwater via omgekeerde osmose (dat wil zeggen concentratie en zuivering van het concentraat) liggen tussen de € 0,91 en € 6,81 per m3, afhankelijk van systeem, capaciteit, beginconcentratie aan verontreinigingen en afschrijvingstermijn (prijspeil 2006).