Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

F Isolatie

Uitgebreide beschrijving van technieken voor de isolatie van landbodems, waarbij vijf methoden worden onderscheiden:

  1. bovenafdichting.
  2. onderafdichting.
  3. verticale afdichting.
  4. geohydrologische isolatie.
  5. in situ immobilisatie.