Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, algemene aspecten, evaluatie meest belangrijke toepassingsvoorwaarden

Evaluatie resultaten isolatietechnieken

Voor een toelichting op de ten aanzien van de toepassingsvoorwaarden onderscheiden thema’s en criteria wordt verwezen naar Toelichting thema’s en criteria.