Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, algemene aspecten, uitgangspunten, maatregel als tijdelijke beveiliging

Isolatie is bedoeld als een definitieve maatregel met een permanent karakter. Isolatietechnieken kunnen ook worden toegepast als tijdelijke beveiligingsmaatregel: in het zicht van een definitieve oplossing op langere termijn (gefaseerd saneren) of tijdens uitvoering van een in situ sanering (tijdelijke beveiligingsmaatregel).

Isolatie wordt veelvuldig met deze beide doelstellingen toegepast. Voor in gebruik zijnde bedrijfsterreinen die operationeel willen blijven is de toepassing van IBC-maatregelen een uitkomst als de verontreiniging zich onder kostbare installaties bevindt en er in de tijd gefaseerd naar een definitieve oplossing toe kan worden gewerkt. Vooral op in gebruik zijnde bedrijfsterreinen is het zinvol, in verband met de verstoring van de bedrijfsvoering, om een sanering gefaseerd uit te voeren. Eventueel kan de sanering dan in samenhang gebracht worden met toekomstige bouw- en renovatieactiviteiten.

Als tijdelijke beveiligingsmaatregelen tijdens een sanering kunnen dezelfde methoden en technieken worden toegepast als bij permanente isolatie, echter met minder nadruk op levensduur van de voorzieningen. De doelstelling van deze voorzieningen is dan het voorkomen van verspreiding zolang de sanering nog niet is voltooid.