Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, algemene aspecten, uitgangspunten, verspreidingsmechanismen

Verontreinigende stoffen kunnen zich in de bodem door verschillende verspreidingsmechanismen in drie richtingen verplaatsen. In tabel 1 is dit schematisch weergegeven.

Tabel 1 Voornaamste verspreidingsmechanismen en -richtingen

 

naar boven

naar beneden

horizontaal

Afzonderlijke fase:

•drijflaag (dichtheidsstroming)

•zinklaag (dichtheidsstroming)

 

4

 

4

4

 

4

4

Opgelost in grondwater:

•door convectie

•door diffusie

 

4

4

 

4

4

 

4

4

In de gasfase:

•door convectie

•door diffusie

 

4

4

 

 

4

4