Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, algemene aspecten, uitgangspunten voor het ontwerp, checklist benodigde gegevens vooronderzoek

Checklist van gegevens die beschikbaar moeten zijn om de toepasbaarheid van technieken behorende tot een isolatie-methode vast te kunnen stellen