Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdekking met leeflaagconstructie, toepassingsgebied specifiek, samenvatting resultaten

Samenvatting resultaten
De behandelde toepassingsvoorwaarden en de opgestelde toepassingsgebieden zijn in onderstaande tabel samengevat. Ook zijn in deze tabel de onzekerheden in de opgestelde toepassingsgebieden aangegeven en de uit te voeren activiteiten ter toetsing of nadere vaststelling van het toepassingsgebied.

Tabel Samenvatting toepassingsgebied van bovenafdichting met leeflaagconstructie

Toepassingsvoorwaarde

Toepassingsgebied

Onzekerheden in opgestelde toepassingsgebieden

Uit te voeren activiteiten ter toetsing hypothesen of nadere vaststelling

opbouw

•afstemming toekomstig gebruik op vereiste laagdikten

•terugkoppeling vereiste laagdikten en gebruik

•onvoldoende praktijkervaringen

•controle laagdikten bij uitgevoerde leeflaagsaneringen

•evalueren gebruiksmogelijkheden bij verschillende leeflaagdikten

levensduur

•zie tabel "Diktes gebruikslaag",

gebruikslaag: 50 jaar haalbaar;

overige onderdelen: onzeker, afhankelijk van omstandigheden

•projecten te recent uitgevoerd om levensduur te controleren

•onvoldoende inzicht in verouderingsprocessen

•controle laagdikten

•controle overige onderdelen (geotextiel, drainagesysteem, luchtonttrekkingssysteem)

zettingen/zettingsverschillen door bovenbelasting

•ter indicatie, zie tabel "Toepassingsgebied levensduur van bovenafdichting met leeflaagconstructie"

•in het algemeen niet kritisch

•onvoldoende praktijkmetingen beschikbaar

•zettingsmetingen uitvoeren

•effecten op opbouw leeflaag vaststellen

uitloging

•niet beperkend bij toepassing van schone materialen of hergebruiksgrond

•onvoldoende praktijkmetingen

•geen normen beschikbaar voor alle stoffen

•evt. kwaliteitsmetingen drainagewatercontrolesyste em bovenafdekking