Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting, literatuurlijst

 1. Richtlijnen voor dichte eindafwerking op afval- en reststofbergingen. VROM/DGM, Publicatiereeks Bodembescherming nr. 1991/ 2.
 2. Hoeks, J., Oosterom, H.P., Boels, D., e.a., Handleiding voor ontwerp en constructie van eindafdekkingen van afval- en reststofbergingen. VROM/DGM, Publicatiereeks Bodembescherming nr. 1991/4.
 3. Kinderen, T.A. der, Hamm, G., Molhoek, J.K., Richtlijnen voor het toepassen van geomembranen ter bescherming van het milieu. VROM/DGM publikatiereeks Bodembescherming nr. 1991/5.
 4. Breen. J., 1999. Protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen ten behoeve van bodembescherming (herziening 1999). TNO Industrie Materiaaltechnologie. Delen I ‘Materialen’ (div. 499.1098) en II ‘Aanleg en acceptatie’ (div. 499.1097)
 5. Scheu, C., Heerten, G., Hahn, A., Geotextiles in waste tip sealing systems. In: Proceedings Sardinia 91, Third International Landfill Symposium, S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy, 14-18 October 1991. CISA, Environmental Sanitary Engineering Centre, Cagliari, Italy.
 6. Tenner, W.A., 1990. Bodemkundige en technische aspecten van leeflaagsanering. Chemiewinkel, Universiteit van Amsterdam.
 7. Gun, J.H.J. van der, Deklaagsystemen voor de Merwedepolder. In: Milieutechniek, nr. 12, 1987.
 8. Hoeks, J., Untersuchungen zum Wasserhaushalt bei Oberflächenabdeckungen-Fallbeispiel. In: Franzius, V., Handbuch der Altlastensanierung, juni 1992, R. v. Decker’s Verlag, Heidelberg.
 9. Fluet, J.E., Badu-Tweneboah, K. and Khatami, A. 1992, A review of geosynthetic liner system technology. In: ‘Waste Management & Research’, nr. 10, pp. 47-65.
 10. Jessberger, H.L., Geotechnics of Landfill Design and Remedial Works. Technical Recommendations – G.L.R., edited by the ‘German Geotechnical Society’ for the ‘International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering’, Ernst und Sohn 1993 (2nd edition).
 11. Boels, D. e.a., 1993. Verspreiding van stoffen uit afvalterreinen in relatie tot de kwaliteit van afdichtingen. Rapport nr. 246 van het DLO-Staring Centrum te Wageningen.
 12. Hoeks, J., Bovenafdichting op afvalstortplaatsen met natuurlijke materialen. In: Milieutechniek, nr. 4, 1988.
 13. CUR, Granulaire afdichtingslagen op basis van zandbentoniet al dan niet in combinatie met kunststofgeomembramen, CUR-aanbeveling 33, tweede druk, september 1996.
 14. Kirschner, R., Witte, R., Geotextiles for the protection of geomembranes in landfills. In: Proceedings Sardinia 91, Third International Landfill Symposium, S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy; 14-18 October 1991. CISA, Environmental Sanitary Engineering Centre, Cagliari, Italy, pp. 798-806.
 15. Kabos, R., Ree, C.C.D.F. van, Gebruik van geotextielen bij bodemsanering en bodembescherming. In: Milieutechniek, nr.6/7, 1987.
 16. Hoekstra, S.E., Beine, R.A., Encapsulation of a contaminated soil area by means of geosynthetics. In: Arendt, F., Contaminated Soil ’90, 1990.
 17. Hoeven, W.F. ter, Weiden, M.J.J. van der & Goossensen, F.R., Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen grondwater voor stort- en opslagplaatsen. VROM/DGM, Publicatiereeks Bodembescherming nr. 1993/1.
 18. Melchior, S., Braun, G., Miehlich, G., The use of capillary boundaries in landfill covers. In: Arendt, F., Contaminated Soil ’90, 1990.
 19. Melchior, S. et al, 1993. Comparison of effectiveness of different liner systems for top cover. In: Proceedings Sardinia ’93, Fourth International Landfill Symposium, S. Margharita di Pula, Cagliari, Italy.
 20. Boels, D., 1993. Studie naar onderafdichtingsconstructies voor afval- en reststofbergingen. Rapport nr. 247 van het DLO-Staring Centrum te Wageningen.
 21. Christie, A. & Pfiffner, H.P., 1993. Asphaltic concrete as a lining material for waste deposits. In: Proceeding Sardinia ’93, Fourth International Landfill Symposium, S. Margharita di Pula, Cagliari, Italy.
 22. Richtlijn voor de toepassing van asfalt op bedrijfsterreinen met een bodembeschermende functie, VROM-VBW asfalt (Vereniging Bitimineuze Werken, Breukelen), Publicatiereeks Bodembescherming nr. 1995/12.
 23. Handleidingen beton en milieu. Betonvereniging, Gouda.
 24. Nationale beoordelingsrichtlijn: Voor het KOMO procesceetificaat voor aanleg van vloeistofdichte voorzieneingen met prefab verhardingselementen van beton , BRL 2319, KIWA, Rijswijk, 2000.
 25. Boels, D., Koenis, E.P.W., Loovers, E.M., 1993. Geschiktheid van tertiaire kleien en waterglas voor afdichting van afval- en reststofbergingen. Rapport nr. 291 van het DLO-Staring Centrum te Wageningen.
 26. Oosterom, H.P. De waterdichtheid van natuurlijke materialen in relatie met de bovenafdichting van stortterreinen. Staring Centrum, rapport 69, 1990.
 27. Mundell, J.A., Bailey, B., The design and testing of compacted clay barrier layer to limit percolation through landfill covers. In: Hydraulic barriers in soil and rock, ASTM STP 874, A.I. Johnson, R.K. Frobel, N.J. Cavalli and C.B. Petterson, Eds., American Society for testing materials, Philadelphia, 1985, pp. 246-262.
 28. Miehlich, G. & Melchior, G.S., Hydrologische Untersuchung mehrschichtiger Oberflächenabdichtungssysteme auf der Deponie Georgswerder, Hamburg. In: Franzius, V., Handbuch der Altlastensanierung, juni 1992, R. v. Decker’s Verlag, Heidelberg.
 29. Hoeks et al., Onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid van bovenafdichtingen op afvalstortterreinen. Rapport nr. 21, ICW Wageningen, 1987.
 30. Hockley, D.E., Sloot, H.A. van der, Wijkstra, J., 1991. Afdichtingen voor deponie en hergebruik van kolenreststoffen; Opsluiten van afval binnen natuurlijke barrières. Energiespectrum, januari, pp. 50-55.
 31. Scheu, C., Johannsen, K. en Saathoff, Non-woven bentonite fabrics – A new fibre reinforced mineral liner system. In: Geotextiles, Geomembranes and Related Products, Den Hoedt (ed.), 1990, Balkema, Rotterdam. 32.
 32. Scotto, M., Reclamation of Asti’s landfill with a bentonite geocomposite. In: Proceedings Sardinia 91, Third International Landfill Symposium, S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy; 14-18 October 1991. CISA, Environmental Sanitary Engineering Centre, Cagliari, Italy.
 33. Thornton, S.F., 1993. The role of attenuation in landfill liners. In: proceedings Sardinia ’93, Fourth International Landfill Symposium, S. Margharita di Pula, Cagliari, Italy.
 34. Vooronderzoek definitieve bovenafdichting stortplaatsen, Voorschrift bij toepassing van zand-bentonietmengsels, Voorschrift bij toepassing van bentonietmatten, Voorschrift bij toepassing van klei. Werkgroep Standaardbestek Dichte Eindafwerking Stortplaatsbeheerders Noord-Brabant.
 35. Guidelines for the construction of impervious final covers for waste product storing sites and landfills. VROM/Heidemij Adviesbureau 1991.
 36. Anwendung und Prüfung von Kunststoffen im Erd- und Wasserbau. Empfehlungen des Arbeitskreises 14 der Deutschen Gesellschaft für Erd- und Grundbau e.V., DVWK Schriften, Heft 76, Verlag Paul Parey, Hamburg 1986.
 37. Overzicht folies in ‘Land en Water’, september 1993 (bijlage F2- B).
 38. Weitz, A.M., Boels, D., Wiegers, H.J.J., Evers-Vermeer, J.J., Toepassingsmogelijkheden van Trisoplast voor de afdichting van afval- en reststoffenbergingen. Wageningen, DLO-Staring-Centrum, Rapportnr. 300.
 39. Protocollen Trisoplast ten behoeve van boven- en onderafdichtingen bij afvalbergingen. Tweede druk, Grontmij, afdeling milieu, maart 1996.
 40. Franzius, V., Handbuch der Altlastensanierung, juni 1992, R. v. Decker’s Verlag, Heidelberg.
 41. Heinrichsbauer, J., Lange, W., Oberflächenabdeckung mit Hilfe der Wülfrather Mineraldecke “Wülfralit”-Fallbeispiel Wohngebiet Zinkstrasse in Essen-Borbeck. In: Franzius, V., Handbuch der Altlastensanierung, juni 1992, R. v. Decker’s Verlag, Heidelberg.
 42. Hoeks, J., Glas, H., Hofkamp, J. en Ryhiner, A.H., Bentonite liners for isolation of waste disposal sites. In: Waste Management and Research (1987), nr. 5, pp. 93-105.
 43. Kleppe, J.H. & Olson, R.E., Desiccation cracking of soil barriers. In: Hydraulic barriers in soil and rock, ASTM STP 874, Johnson, A.I., Frobel, R.K., Cavalli, N.J. and Petterson, C.B. (Eds.), American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 1985, pp. 246- 262.
 44. Jessberger, H.L., Geil, M., Eigenschaften und Anforderungen an mineralische Abdichtungsmaterialen bei Oberflächenabdichtungen. In: Franzius, V., Handbuch der Altlastensanierung, juni 1992, R. v. Decker’s Verlag, Heidelberg.
 45. Afdichtingswanden van cement-bentoniet. BSW-rapport nr. 91- 13. Bouwdienst Rijkswaterstaat, afdeling Bouwspeurwerk, 1993.
 46. Boels, D., Wiebing, R., 1990. Duurzame werking van zand-bentoniet afdichtingen in eindafdekkingen van stortplaatsen. Rapportnr. 115 van het DLO-Staringcentrum te Wageningen.
 47. Giroud, J.P., Geomembrane liners: accidents and preventive measures. In: Proceedings of the International R.I.L.E.M. Symposium on Plastic and Rubber Waterproofing in Civil Engineering, Luik, 1994, pp. 157-162.
 48. Doorlatendheid van polyetheen folies voor milieutoepassingen. Kunststoffen en Rubberinstituut TNO (KRI), rapportagenummers 672/’91, 3548/’93 en 7346/’93.
 49. Overmann, L.K. et al, 1993. Chemical resistance of liner materials for Hong Kong landfills. In: Proceedings Sardinia ’93, Fourth International Landfill Symposium, S. Margharita di Pula, Cagliari, Italy.
 50. Heyer, D., Floss, R. 1993. Suitability tests for a composite seeling mat made of geotextils and bentonite. In: Proceedings Sardinia ’93, Fourth International Landfill Symposium, S. Margharita di Pula, Cagliari, Italy.
 51. Hoeks, J. et al. Richtlijnen voor ontwerp en constructie van eindafdekkingen van afval- en reststofbergingen. Rapport 91 van het DLO-Staring Centrum te Wageningen, 1990.
 52. CUR, Granulaire afdichtingslagen op basis van zandbentoniet al dan niet in combinatie met kunststofgeomembramen, CUR-aanbeveling 33, tweede druk, september 1996.
 53. Nota Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid provincie Zuid-Holland en gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam, maart 2003.
 54. Doorlatendheid van kunststoffolies voor milieutoepassingen Literatuuronderzoek. TNO/KRI-rapport nr. 672/’91, 1991.
 55. Asfalt für Deponie abdichtungen der Deponieklasse II, Deutsches Asphaltinstitut, juli 1996.
 56. CUR/PBV, Bentonietmatten in bodembeschermende voorzieningen- beoordeling geschiktheid, CUR-aanbeveling 49, november 1997.
 57. CUR/PBV, Bentonietmatten in bodembeschermende voorzieningen- productie en verwerking, CUR-aanbeveling 50, november 1997.
 58. IPO-Checklist 2002 stortplaatsen, Checlist nazorgplannen stortplaatsen. Eindrapport. Haskoning in opdracht van IPO, 21 november 2002.
 59. CUR, Bentonietmatten in bovenafdichting van afval- en reststoffenbergingen, CUR-rapport97-6, 1997.
 60. CUR, Vervormingscriteria en meetmethoden van minerale afdichtingslagen, CUR-aanbeveling 75, januari 2001.
 61. BRL K538/02. Beoordelingsrichtlijn voor het KIWA-productcertificaat voor Afdichtingsfolie van hoge dichtheid polyetheen zinder versterking, 3 februari 1998.
 62. Beoordelingsrichtlijn voor het KIWA-productcertificaat voor Verwerking van kunststoffolie. BRL K537/03. 1september 1997.
 63. Functionele levensduur van minerale afdichtingsmaterialen en kunstoffen in vloeistofdichte eindafwerking van stortplaatsen, Alterra-rapport 290, 2001.
 64. CUR, Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen, CUR-aanbeveling 65, april 1998.
 65. CUR/PPV, Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen, CUR-rapport 196, juni 2000.
 66. BRL 1136. Bentonietmatten bestaande uit bentoniet ingesloten door ten minste twee geotextielen, voor toepassing in een dichte (eind)afwerking van afval- en reststoffenbergingen, categorie 2-bouwstoffen en bijzondere catagorie-bouwstoffen. BDA-Intron, 19 december 1997.
 67. Van trechter naar zeef, Uitvoeringsprogramma BEVER, 1999.
 68. RIVM Rapport 771402028 Monitoring milieuhygienische kwaliteit van bouwstoffen, 2002.
 69. De milieuhygiënische kwaliteit van geëxpandeerde kleikorrels voor ongebonden toepassing in werken, BRL 9315, 1 maart 2000, wijzigingsblad 29 augustus 2002.