Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met civieltechnische verhardingsmaterialen, toepassingsgebied specifiek, levensduur

Levensduur
De levensduur van civieltechnische verhardingsmaterialen bedraagt onder normale omstandigheden meer dan 50 jaar, gebaseerd op de lange ervaring met deze materialen in de civiele techniek. Bij blootstelling aan verontreinigd water (b.v. percolaat, oplosmiddelen) kan de levensduur aanzienlijk afnemen. Daarnaast kan de levensduur afnemen als gevolg van het gebruik van de locatie.

De duurzaamheid van beton hangt af van de dichtheid van het materiaal en de agressiviteit van de omgeving. Naarmate het milieu agressiever is, zal de kwaliteit van het beton beter moeten zijn. Deze kwaliteit is omschreven in duurzaamheidseisen. De duurzaamheidseisen voor beton zijn in de meeste gevallen gebaseerd op een levensduur van 50 jaar, ongeacht het milieu, waarin het wordt aangebracht. Om dit te bereiken moet de samenstelling van het beton zijn afgestemd op agressieve milieuomstandigheden. Hiertoe worden eisen gesteld aan de water/cementfactor, het cement/bindmiddelgehalte, het luchtgehalte en de cementsoort.

Toepassingsgebied levensduur
In onderstaande tabel is de hypothese voor het toepassingsgebied met betrekking tot de levensduur weergegeven.

Tabel Toepassingsgebied levensduur van bovenafdichting met civieltechnische verhardingsmaterialen (vastgesteld voor toepassing onder normale omstandigheden; hypothese voor toepassing onder agressieve omstandigheden)1

Materiaaltype

Validatierange
[jaar]

 

10

30

50

beton, asfalt/bitumen en vloeistofdichte bestrating, toegepast onder normale omstandigheden.

 
 
 

beton, asfalt/bitumen en vloeistofdichte bestrating, toegepast onder agressieve omstandigheden

 
 
 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar