Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met civieltechnische verhardingsmaterialen, toepassingsgebied specifiek, uitloging en overige

Uitloging Het toepassingsgebied ten aanzien van het aspect uitloging is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel Toepassingsgebied levensduur van bovenbealsting met civieltechnische materialen (vastgesteld voor toepassing onder normale omstandigheden; hypothese voor toepassing onder agressieve omstandigheden)

Materiaaltype

Mogelijke uitloging

van

Uitlogingseisen

(o.a. Besluit bodemkwaliteit)

beton, asfalt/bitumen en

vloeistofdichte bestrating,

toegepast onder normale omstandigheden

 

 

beton, asfalt/bitumen en vloeistofdichte bestrating,

toegepast onder agressieve omstandigheden

koolwaterstoffen (PAK)

 

Toelichting:

 

toepasbaar

 

toepassingsgebied niet onderkend/niet duidelijk

 

niet toepasbaar

Overige toepassingsvoorwaarden
Voor de overige toepassingsvoorwaarden, verhoging/verlaging grondwaterstand en verandering stromingsrichting, geldt hetzelfde als gesteld bij een bovenafdichting met natuurlijke materialen (zie "Bovenafdichting met natuurlijke materialen, toepassingsgebied gerelateerd aan de gestelde toepassingsvoorwaarden").