Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met kunststoffolie, de controle bij de uitvoering

Het resultaat, na de aanleg van de kunstoffolie, is afhankelijk van de zorgvuldigheid van de uitvoering. Met name de verbindingen (lassen) dienen nauwkeurig te worden uitgevoerd en gecontroleerd. Gezien het specialistische karakter van het werk en de grote afhankelijkheid van de kwaliteit van de laag voor de uitvoering mag deze enkel aan gespecialiseerde bedrijven (met certificering) worden toevertrouwd. De folie mag bij de uitvoering niet door rijdend materieel worden beschadigd. Bij het aanbrengen van een drainagelaag is aandacht en controle van werkzaamheden nodig, zeker als er verdicht moet worden.

De lassen worden bij de aanleg van bovenafdichtingen gecontroleerd door een onafhankelijke instantie zoals de Röntgen Technische Dienst. Voor bodemsanering is dit ook aan te bevelen.

Voor de controle van de kwaliteit van de aangebrachte folieafdichting dient gebruik gemaakt te worden van daartoe opgestelde beoordelingsrichtlijnen.