Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met kunststoffolie, de doorlatendheid en resistentie

Transport van verontreinigingen kan plaats vinden door convectie (meevoering in de waterstroom) en door diffusie. Er is een groot aantal folies in de handel met een doorlatendheid voor water lager dan 10-13 m/s. De doorlatendheid van de gehele constructie is echter afhankelijk van de kwaliteit van de lassen. De aanwezigheid van lekken kan de doorlatendheid van de laag sterk vergroten. Op basis van de huidige ervaringen wordt aangenomen dat de waterdoorlatendheid van een kunststoffolie (in een onderafdichting) op korte termijn (30-40 jaar) minder dan 5 mm/jr is (zie literatuurverwijzing 9). Over de waterdoorlatendheid op lange termijn is nog weinig bekend.

De mate van doorlatendheid (permeabiliteit) voor verontreinigingen door diffusie is sterk afhankelijk van het soort folie. Over het algemeen kan worden opgemerkt dat folies minder doorlaatbaar zijn voor anorganische verontreinigende stoffen, dan voor water, en meer voor laagmoleculaire organische stoffen. Lipofiel organische verontreinigende stoffen permeëren gemakkelijk door geomembranen.
Verschillende laagmoleculaire stoffen kunnen bij contact met een polymeer door dat polymeer worden opgenomen. Binnen het polymeer diffundeert zo'n stof dan naar een plaats met een lagere concentratie en kan dus elders weer aan de omgeving worden afgestaan. De grootte van de diffusiestroom is onder meer afhankelijk van:

  • foliemateriaaleigenschappen (diffusiecoëfficiënt);
  • foliedikte;
  • samenstelling percolaatwater;
  • temperatuur van het percolaat;
  • oppervlakte van de folie.

Het rapport (literatuurverwijzing 9) bevat gedetailleerde informatie over de levensduur van verschillende soorten folies. Daaruit blijkt dat een levensduur van meer dan 100 jaar haalbaar kan zijn. Voor een dergelijke levensduur moet wel rekening worden gehouden met onder andere de juiste wijze van verwerking van de folie in de constructie.

Voor stortplaatsen wordt uitgegaan van een levensduur van 50 tot soms wel 100 jaar. Een levensduur van 100 jaar is realiseerbaar als de folies getest zijn (verouderingsproeven) en op een gecertificeerde wijze zijn gelast. IPO heeft richtlijnen hiervoor opgesteld in het kader van nazorg van stortplaatsen.

Zoek ook op toepassingsvoorwaarden en milieubelasting voor een nadere toelichting op de eisen. Zoek ook op toepassingsgebied en aandachtspunten voor een evaluatie van het gedrag van beschikbare folies.