Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Isolatie, bovenafdichting met kunststoffolie, het principe van de techniek

Er is een grote verscheidenheid aan kunststoffolies (geomembranen) in de handel. Kunststoffolies kunnen zijn gevormd uit diverse soorten polymeren (voor meer informatie zoek ook op geomembranen). Het verdient aanbeveling folies te kiezen die gecertificeerd zijn zodat vooraf kan worden vastgesteld of de folies voldoen aan de hoge eisen die eraan gesteld worden.

Kunststoffolies worden aangebracht door na een bewerking van de ondergrond de rollen folie over de ondergrond uit te rollen, waarna ze van ballast worden voorzien. Slagen en knikken in het folie moeten met een zorgvuldige uitvoering worden voorkomen. Hierna worden de afzonderlijke banen met elkaar verbonden. Controle van deze verbindingen vormt een essentieel deel van de uitvoering. Door afdekking met een laag drainerend materiaal worden mechanische beschadiging en kwaliteitsvermindering voorkomen.

Uit het overzicht van specificaties van folies blijkt dat van veel produkten de doorlatendheid niet door de leverancier is opgegeven. De doorlatendheid van het folie zelf is namelijk verwaarloosbaar vergeleken met de lekkage door gaten die worden veroorzaakt door beschadigingen en onvolledige verbindingen (zie literatuurverwijzing 47). In een onderzoek door Bass en Parkinson (zie literatuurverwijzing 11) werd bijvoorbeeld gevonden dat 10 van de 27 onderzochte folies in onderafdichtingen lekkage vertoonden. Door hen werd geschat dat zelfs bij een goede uitvoering nog 10 tot 20 gaten per hectare in een geomembraan verwacht mogen worden. De omvang van de totale lekkage door defecten wordt bepaald door het type ondergrond, de grootte van het verhang over het folie en de grootte en vorm van het defect.

Om extra zekerheid te krijgen worden folies soms in combinatie met een minerale afdichtende laag aangebracht (voor meer informatie zoek ook op bovenafdichting met zand-bentoniet). Hierbij gaat de voorkeur uit naar een combinatie van een folie óp de minerale afdichtingslaag.